Algemene voorwaarden Bootverhuur Blitsaerd Haven

Bootverhuur Blitsaerd Haven gaat ervan uit dat u bij het huren van een boot in staat bent deze naar behoren te besturen (onder meer niet onder invloed van alcohol en/of drugs). De huurders worden geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke en algemeen geldende (vaar)regels. Zie bijvoorbeeld deze link voor de algemeen geldende (vaar)regels.

Reservering

U kunt telefonisch, schriftelijk of elektronisch (via internet) reserveren. De huurovereenkomst is geldig door de schriftelijke of elektronische bevestiging van verhuurder.

Annulering

De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde of telefonische kennisgeving aan verhuurder Bootverhuur Blitsaerd Haven. Bij annulering tot 48 uur voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de totale boothuur verschuldigd en vanaf 24 uur voor de datum van aanvang of indien de huurder niet komt opdagen, is huurder de volledige boothuur verschuldigd. Bij annulering vanaf 48 uur voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de totale boothuur verschuldigd. Het is echter ook mogelijk om een andere datum af te spreken en dan hoeft de huurder geen annuleringskosten te betalen. Verder zijn geen annuleringskosten verschuldigd bij slechte weersomstandigheden. Onder slechte weersomstandigheden wordt verstaan: zicht van maximaal 50 meter, zware regenval, onweer of storm code oranje in de betreffende regio. In overleg kan er dan een nieuwe datum worden afgesproken.

Huurovereenkomst

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen. Bootverhuur Blitsaerd Haven levert uitsluitend de boten af na ondertekening van de huurovereenkomst, betaling van de overeengekomen huur en de gestelde waarborgsom. Eventuele klachten over de huurovereenkomst dient u schriftelijk en correct omschreven en binnen 48 uur bij de verhuurder ter kennis te brengen zijn. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan de huisregels en algemene voorwaarden van Bootverhuur Blitsaerd Haven te houden.

Huursom en betaling

De huursom dient voor afvaart te zijn voldaan, door overschrijving op onze bankrekening, afrekenen op de website (iDeal) ofwel contant. In de huursom zijn de brandstofkosten inbegrepen. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

Waarborgsom

Voor de gehuurde boot betaalt de huurder de huur en per boot een borg van € 70,00. LET OP: Als de borg niet door huurder is voldaan, kan Bootverhuur Blitsaerd Haven de reservering annuleren! 

De borg wordt vooraf (tijdens reservering) betaald. De borg wordt binnen 12 uur teruggestort op de rekening, nadat de boot heelhuids is teruggebracht. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties door derden is toestemming van de verhuurder nodig. Indien de sloep na het varen niet in redelijk schone staat is ingeleverd, brengen wij €10,- schoonmaakkosten in rekening die we inhouden op de borg.

De huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan de boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden. Huurder heeft een eigen risico van € 250,00 bij casco- en WA-schade en bij vermissingen per boot per schadegeval. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode, waarbij de huurder het gehuurde compleet aflevert.

Verzekering

De boten zijn verzekerd bij de maatschappij TVM en wij handelen schade af zoals in de voorwaarden van de maatschappij TVM staat.

Huurperiode

Bootverhuur Blitsaerd Haven verhuurt de boot per dagdeel of hele dag. Andere tijden of langere termijnverhuur is mogelijk in overleg.

De boot dient uiterlijk 1 uur na aanvang van de huurperiode opgehaald te zijn. Bij te laat inleveren wordt dan een bijdrage van € 25,00 per 15 minuten in rekening gebracht en bovendien vervolgschade.
Het boetebedrag wordt van de waarborgsom ingehouden.

Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privé-goederen van huurder.

Verantwoordelijkheid van de huurder

De minimumleeftijd van de huurder bedraagt 18 jaar. De huurder mag niet personen onder de 18 jaar laten varen. De vaartuigen besturen onder invloed van alcohol en/of drugs is streng verboden. Het maximaal toegestane aantal opvarenden per boot is 8 personen. Huisdieren aan boord zijn NIET toegestaan.

Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot, het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris. Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal er alles aan doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoordelikheid van de ouders of hun begeleiders.

Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is tevens verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, zoals eventuele snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting.

Parkeren, vaarregels en veiligheid

PARKEREN OP HET HAVENTERREIN IS NIET TOEGESTAAN!
Het is enkel voor bewoners van deze wijk toegestaan om op het haventerrein te parkeren. Wij verzoeken u dan ook met klem om uw auto te parkeren op het aangewezen parkeerterrein aan de Groningerstraatweg 377. Achter het benzinestation op de ventweg bij Dierenartsenpraktijk Tolhuis. Het is maar 2 minuten lopen naar de haven!

Wij verzoeken u tevens met klem om aub geen overlast te veroorzaken bij het lopen door de wijk!

Het gebruik van confetti, vuurwerk, BBQ e.d. is niet toegestaan aan boord. De kussenset is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot. Huurders mogen geen afval overboord gooien. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied. De verhuurder adviseert de kinderen en mensen die niet kunnen zwemmen om goed passende zwem- of reddingsvesten te dragen; deze kunnen de huurders tegen een meerprijs bij de verhuurlocatie huren. Bootverhuur Blitsaerd Haven verhuurt de boten niet voor vrijgezellenfeesten.

Bij varen rechts aanhouden, bruggen door het middelste brug gat nemen en pas doorvaren als de andere kant van de brug vrij is. Houd er rekening mee dat beroepsvaart altijd voorrang heeft, grote schepen voorrang moeten krijgen op kleine schepen, men voorrang moet geven aan roeiboten, zeilboten en kano’s. Bij twijfel, geef dan voorrang en voorrang hoort men te krijgen. Bij aanmeren de boot altijd goed vastbinden en op de toegestane plek. Verder de fenders (stootwillen) gebruiken en op de juiste hoogte laten hangen. Ga niet zwemmen met een draaiende motor, haal desnoods de sleutel uit het contact. Als u merkt dat er vuil in de schroef zit, verwijder deze. Zet de motor dan uit; haal desnoods de sleutel uit het contact.

Voelt u een obstakel onder de boot, zet de motor in de neutraalstand tot het obstakel onder de boot vandaan is.

Vaarroutes

Gebruikmaken van de vaarroutes is op eigen risico. Daarnaast zijn de doorvaarthoogtes zijn t.o.v. NAP; houd rekening met het lokale waterpeil.